Tuesday, 1 November 2011

PETUA TATABAHASA 1

  KATA BILANGAN

a. B 1    atau   1 B (BB-salah)
1. semua murid-murid ( X)
2. semua murid ( /)
3. guru semua  ( / )

b. 'ber' =   ( ulang 2 kali)
1. berpuluh tahun     ( X)
2. berpuluh-puluh tahun (/)
3.beribu-ribu  (/)

c.' ke' = 2X, perlu penjodoh bilangan kecuali beberapa
1. kedua-dua anaknya  ( X)
2. ketiga-tiga ekor kucing itu ( /)
3. keiga-tiga kucing itu (X)

d. pecahan -ditulis di akhir bukan ditengah
1. dua setengah kilogram ( X)
2. tiga  setengah  jam ( X)
3. dua kilogram setengah (/)
4. empat jam setengah (/)

e. setengah = 1/2
    sesetengah =jumlah, sebilangan
1. Setengah orang tidak suka akan durian.(X)
2. Sesetengah orang tidak suka akan durian. (/)
3. Setengah -setengah orang tidak suka akan durian(/)

f. beberapa = jumlah
   berapa  = soalan
1. Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu.(/)
2. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus. (X)
3.Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu?(/)

No comments:

Post a Comment