Tuesday, 22 November 2011

MARI BERSYAIR

PETUA TATABAHASA 3

IMBUHAN

membuat (buat apa) = abstrak/ benda
berbuat = bukan benda

 Contoh : 
1. Jangan membuat bising. ( x)
2. Jangan berbuat bising. ( / )
3. berbuat begitu  ( / )


meN....i ( orang )
meN....kan ( benda)


Contoh :
1. menghadiahi Ali  ( / )
2. Ali dihadiahi ( / )
3. menganugerahkan Ali ( x )
4. menghidangkan tetamu ( x )
5. menganugerahkan pingat ( / )


( orang ) di.....i ( benda )
(benda ) di.....kan (orang )


Contoh : 
1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah. ( / )
2. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( x )


memperisterikan (mengahwinkan orang lain )
memperisteri (berkawin dengannya )


Contoh :
1. Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung.( x )
2. Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung. ( / )
3. Haji Isa memperisterikan anak lelakinya
dengan seorang gadis kampung. ( / )


meN.....kan ( tidak perlu tentang )
ber ( ada tentang/ kata sendi)

Contoh :
1. Cikgu Norita menceritakan tentang pengalamannya. ( x )
2. Cikgu Norita menceritakan pengalamannya.( / )
3. Cikgu Norita bercerita tentang pengalamannya. ( / )


akan  = tiada imbuhan 


1. menyayangi akan anaknya. ( x )
2. sayang akan anaknya ( / )
3. sayang anaknya ( x )ber....kan = kata sendi tidak perlu.


Contoh :
1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama ( / )
2. Orang tua itu tidur berbantalkan lengan.

Tuesday, 8 November 2011

PETUA TATABAHASA 2

KATA GANDA

a. Penggunaan perkataan 'saling' = tdak perlu kata ganda
1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar ( X)
2. Daud dan Arif saling mengejar. ( / )
3. Daud dan Arif kejar-mengejar ( / )

b. Imbuhan pinjaman( man,wati,tata,wan,pra dan lain-lain) = diulang 2 kali
1. juru -juruterbang  ( X)
2. juruterbang - juruterbang ( / )

c. kata nama = diulang 2 kali kata pertama
1. guru- guru besar ( / ) = maknanya banyak guru besar
2. guru besar - guru besar ( X)
3. guru besar- besar ( / ) = maknanya banyak guru yang besar
4. alat -alat tulis ( / )
5. alat tulis - alat tulis ( X)
6. orang-orang tua ( /) =  maknanya banyak orang tua

Tuesday, 1 November 2011

PETUA TATABAHASA 1

  KATA BILANGAN

a. B 1    atau   1 B (BB-salah)
1. semua murid-murid ( X)
2. semua murid ( /)
3. guru semua  ( / )

b. 'ber' =   ( ulang 2 kali)
1. berpuluh tahun     ( X)
2. berpuluh-puluh tahun (/)
3.beribu-ribu  (/)

c.' ke' = 2X, perlu penjodoh bilangan kecuali beberapa
1. kedua-dua anaknya  ( X)
2. ketiga-tiga ekor kucing itu ( /)
3. keiga-tiga kucing itu (X)

d. pecahan -ditulis di akhir bukan ditengah
1. dua setengah kilogram ( X)
2. tiga  setengah  jam ( X)
3. dua kilogram setengah (/)
4. empat jam setengah (/)

e. setengah = 1/2
    sesetengah =jumlah, sebilangan
1. Setengah orang tidak suka akan durian.(X)
2. Sesetengah orang tidak suka akan durian. (/)
3. Setengah -setengah orang tidak suka akan durian(/)

f. beberapa = jumlah
   berapa  = soalan
1. Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu.(/)
2. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus. (X)
3.Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu?(/)