Tuesday, 22 November 2011

PETUA TATABAHASA 3

IMBUHAN

membuat (buat apa) = abstrak/ benda
berbuat = bukan benda

 Contoh : 
1. Jangan membuat bising. ( x)
2. Jangan berbuat bising. ( / )
3. berbuat begitu  ( / )


meN....i ( orang )
meN....kan ( benda)


Contoh :
1. menghadiahi Ali  ( / )
2. Ali dihadiahi ( / )
3. menganugerahkan Ali ( x )
4. menghidangkan tetamu ( x )
5. menganugerahkan pingat ( / )


( orang ) di.....i ( benda )
(benda ) di.....kan (orang )


Contoh : 
1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah. ( / )
2. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( x )


memperisterikan (mengahwinkan orang lain )
memperisteri (berkawin dengannya )


Contoh :
1. Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung.( x )
2. Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung. ( / )
3. Haji Isa memperisterikan anak lelakinya
dengan seorang gadis kampung. ( / )


meN.....kan ( tidak perlu tentang )
ber ( ada tentang/ kata sendi)

Contoh :
1. Cikgu Norita menceritakan tentang pengalamannya. ( x )
2. Cikgu Norita menceritakan pengalamannya.( / )
3. Cikgu Norita bercerita tentang pengalamannya. ( / )


akan  = tiada imbuhan 


1. menyayangi akan anaknya. ( x )
2. sayang akan anaknya ( / )
3. sayang anaknya ( x )ber....kan = kata sendi tidak perlu.


Contoh :
1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama ( / )
2. Orang tua itu tidur berbantalkan lengan.

No comments:

Post a Comment