Friday, 9 December 2011

Perkataaan..perkataan

Buat pelajar yang akan menduduki peperiksaan dan guru- guru juga.Ada beberapa perkataan yang perlu kita ketahui dan perkataan ini membawa maksud yang sama dan diterima pakai dalam peperiksaan.


1.    sejak                                             semenjak
2.   sentiasa                                         senantiasa
3.   depan                                             hadapan
4.   baru                                               baharu
5.   akibat                                            sebagai akibat
6.   pemburu                                        perburu
7.   kebelakangan                               belakangan
8.   peninju                                          petinju
9.   esok                                              besok
10. saja                                                sahaja
11. banyak                                           ramai

No comments:

Post a Comment